Views


Assalamualaikum..

Beruntungnya orang-orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Sabar juga merupakan sebahagian daripada iman. Tapi.. kadang-kadang hati ini memang sukar untuk bersabar kan.. Itulah sifat manusia yang lemah seperti saya. Huhu... Namun, sering ku ingatkan diri ini dan kini ingin ku ingatkan pada kalian semua, carilah semula kekuatan kita semua orang-orang Islam. Kekuatan kita bukan terletaknya pada siapakah kawan kita, atau siapakah ibu dan bapa kita, atau jemaah manakah yang kita ikuti, tapi ia terletak pada Al-Quran dan Al-Hadith, nescaya kita pasti akan menemui kekuatan yang sangat utuh. Itulah warisan tinggalan kekasih Allah kepada ummatnya agar kita semua tidak sesat lagi menyesatkan. Jadi, hari ini saya mencari kekuatan untuk bersabar.. Moga Allah bersamaku dalam pencarian ini. Amien.."Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu (ujian) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu dari kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cubaan) sehingga berkata Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya : "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. [TQS Al-Baqarah(2): 214]

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu besabar dan bertaqwa, maka sesungguhnya yang demekian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. [TQS Al-Imran (3):186]

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas [TQS Az-Zumar(39):155]

Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar [TQS AL-Baqarah (2):155]

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu... [TQS Al-Imran(3):200]


Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas [TQS Az-Zumar (39):10]


Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan [TQS Asy-Syura (42):43]

Rasululllah SAW bersabda:Sesungguhnya Allah Azza Wajalla jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Barangsiapa yang sabar, maka dia berhak mendapat pahala kesabarannya. Dan barangsiapa marah, maka dia pun berhak mendapatkan dosa kemarahannya. [Telah dikeluarkan oleh Ahmad melalui jalur Mahmud bin Labid]

Rasulullah ditanya, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Rasulullah saw bersabda: para nabi, kemudian orang-orang yang sholih, kemudian generasi setelahnya, dan generasi setelahnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Apabila ia kuat dalam agamanya, maka ujian akan semakin bertambah. Apabila agamanya tidak kuat, maka ujian akan diringankan darinya. Tidak henti-henti ujian ujian menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi ini dengan tidak memiliki kesalahan sedikit pun. [Ahmad telah mengeluarkan dengan jalan Mus'ab Bin Said]

....Sabar adalah cahaya... [HR Muslim]

Barangsiapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya mampu bersabar. Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. [Mutafaq'alaih]


Allah berfirman. " Seorang hamba yang Aku ambil kekasihnya dari penghuni dunia kemudian ia bersabar, maka tidak ada balasan apapun baginya kecuali syurga."[HR Bukhari]


Wallahu'alam..

0 comments:

Post a Comment

Sign by Danasoft - Get Your Free Sign