Views

Assalamualaikum...

Mengapa Harus Khilafah????

3 Mac 1924, Khilafah Islamiyah dibubarkan oleh si laknatullah Kamal Attartuk, agen Inggris keturunan Yahudi. Attaturk juga melakukan proses sekularisasi dengan tangan besi. Syariat Islam diganti sistem sekular. Islam pun dicampakkan. Attaturk lupa, Islamlah yang membuat umat Islam dan Turki jaya dan gemilang.

Sekarang, setelah lebih dari 80 tahun tanpa Khilafah, penderitaan umat semakin bertambah. Negeri-negeri Islam berpecah belah menjadi puluhan negara yang dikawal oleh penjajah Barat. Bayangkan, mereka tidak boleh menyelamatkan Palestin yang dijajah Israel, atau penduduk Iraq yang dibantai habis habisan. Darah kaum Muslim demikian begitu mudah ditumpahkan di mana-mana oleh penjajah AS dan sekutunya, yang dibantu agen-agen pengkhianat dari umat Islam sendiri. Allahuakbar.. Inikah pemimpin ummat Islam??? Inikah perisai ummat Islam?? Padahal, jumlah kaum Muslim lebih dari 1.5 miliar. Kemiskinan, kebodohan, dan konflik pun identik dengan negeri-negeri Islam. Munculnya Islamofobia dan sebagainya. Inilah hasil daripada sistem sekularisasi. Inilah hasil daripada runtuhkannya Khilafah Islamiyah.

Kerana itu, saat ini tidak ada lagi alasan bagi kaum Muslim untuk tidak kembali menegakkan Khilafah, kerana:

Pertama, Khilafah adalah tuntutan akidah dan syariat Islam. Kaum Muslim wajib menerapkan semua aturan Allah Swt. sebagai konsekuensi keislaman mereka. Persoalannya, bagaimana mungkin kita hendak menerapkan hukum-hukum Allah secara total kalau kita tidak mempunyai negara yang menerapkannya, yakni Khilafah Islamiyah?Menurut kaedah syara', “sesuatu perkara yang tidak sempurna tanpa suatu perbuatan, maka perbuatan itu adalah wajib”. Demikian pentingnya Khilafah, Rasulullah saw. sampai menyebut orang yang mati dalam keadaan di pundaknya tidak ada baiat kepada Khalifah sebagai mati jahiliah.

Kedua, Khilafah akan mensejahterakan rakyat. Sistem kapitalis yang menaungi masyarakat saat ini hanya mensejahterakan sebagian kecil orang, sementara majoriti umat hidup dalam kemiskinan, padahal negeri-negeri Islam rata-rata memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dalam sistem kapitalis, yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Itulah kebobrokan sistem kapitalis. Sebaliknya, kebijakan ekonomi Khilafah adalah menjamin keperluan utama setiap individu rakyat. Pendidikan, kesihatan, keamanan, dan pengangkutan yang merupakan kebutuhan vital rakyat pun diperoleh dengan biaya murah. Sebab, kekayaan alam seperti emas, minyak, gas, hutan adalah milik umum yang hasilnya diberikan kepada rakyat. Dalam sistem Islam, hak milik umum seperti minyak, gas air adalah FOC.

Ketiga, Khilafah akan menjamin keamanan rakyat. Penguasa sekular di negeri-negeri Islam, kerana lebih menghambakan diri pada kepentingan penjajah, membiarkan rakyatnya dibunuh. Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, atau Turki bahkan menyediakan lahan bagi pesawat dan pangkalan militer negara penjajah untuk lebih mudah membunuh saudara-saudaranya di Iraq dan Afganistan. Ini berbeza dengan para khalifah yang agung; mereka akan menjaga nyawa rakyatnya. Jangankan nyawa manusia, Umar bin al-Khaththab sangat khawatir kalau di perjalanan ada unta yang terperosok kerana jalan yang rosak. Saidina Umar bin Al-Khathtab juga sentiasa menjaga kebajikan rakyat sehingga beliau sanggup berjalan pada waktu malam dengan berpakaian biasa sahaja untuk melihat sendiri kehidupan rakyat-rakyatnya. Dan terjadi sebuah kisah di mana ada seorang makcik tua yang sangat daif. Makanan malam untuk anak-anaknya hanyalah rebusan batu sahaja. Apabila saidina Umar terlihat kejadian itu, beliau bertanya kepada makcik itu, sehingga makcik itu menyatakan kesedihan dan ketidakpuasan hatinya terhadap khalifah pada masa itu tanpa makcik itu mengetahui status sebenar orang yang sedang bertanya itu. Sejurus sahaja makcik itu tersedar status saidina Umar sebagai sang khalifah, menggigil ketakutan makcik itu. Tapi, sebaliknya yang berlaku. Saidina Umar yang meminta maaf pada makcik itu kerana telah mengabaikan tanggungjawabnya terhadap makcik itu. Dan pada masa itu juga saidina Umar mengeluarkan dinar emas dan diberikan kepada makcik yang malang itu.

Keempat, Khalifah akan menjaga pertahanan serta keutuhan dan persatuan negeri-negeri Islam. Ketiadaan Khilafah membuat kaum Muslim bagaikan kehilangan penjaga rumah mereka.Ummat kehilangan perisai mereka. Khalifah menjadi imam dan amir ummat Islam yang berdiri di barisan hadapan ummat Islam. Akibatnya, orang-orang jahat dengan senang masuk dan membuat kerosakan di negeri-negeri Islam. Ironinya, orang-orang jahat ini diundang oleh para penguasa Muslim sendiri atas nama demokrasi, rekontruksi, pembangunan, investasi, dan lain-lain. Padahal penjajah tersebut mempunyai satu tujuan: mengeksploitasi negeri-negeri Islam. Negeri-negeri Islam yang tadinya satu di bawah naungan Khilafah pun dipecah-pecah atas nama kemerdekaan dan penyelesaian konflik. Khalifahlah yang akan kembali menyatukan umat Islam. Itu pernah terbukti,dengan pembukaan Daulah Islam sehingga 2/3 dunia. Subhanallah.. Khilafah Islam berhasil menyatukan umat manusia dari berbagai ras, suku, bangsa, warna kulit, dan latar belakang agama yang sebelumnya berbeza. Semuanya dilebur dengan prinsip ukhuwah islamiyah.

Kelima, Khilafah akan memuliakan dan menjaga kehormatan wanita. Kapitalisme telah merendahkan wanita dengan serendah-rendahnya. Mereka menganggap wanita tidak lebih dari komoditi ekonomi yang bisa diperjualbelikan. Para kapitalis yang rakus juga memperkerjakan wanita di pub-pub dengan upah yang sangat murah. Sangat berbeza dengan Islam, yang demikian memuliakan wanita. Islam menjaga kehormatan wanita dengan kewajiban menutup aurat dan mengatur pergaulan wanita. Wanita diposisikan oleh Islam pada tempat yang sangat mulia di keluarga sebagai ibu dan ummu wa rabbatul bait (pengatur rumahtangga). Tidak hanya itu, wanita pun diberikan peranan politik yang agung dalam masyarakat. Wanita juga diwajibkan untuk berdakwah melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Dengan demikan, para ibu menjadi hujung tombak terciptanya generasi Islam yang berkualiti dan bertakwa. Jangan sangka tangan yang menghayun buaian tidak akan menggoncang dunia. Lihat sahaja wanita pertama yang syahid, Sumayyah.

Keenam, Khalifah akan melindungi orang-orang yang lemah dan warga non-Muslim. Kapitalisme telah mendiskriminasi manusia berdasarkan kekuatan modalnya. Anda dapat makan sebaiknya, pelayanan kesihatan yang tip top, pendidikan unggul, dan rumah yang mewah dan nyaman kalau anda bermodal besar. Berbeza dengan Islam, yang akan menjamin orang-orang lemah dan miskin; termasuk juga melindungi warga non-Muslim ahlul dzimmah. Keperluan utama mereka dijamin sebagai bahagian dari hak mereka menjadi warga negara Daulah Islam. Tidak menghairankan, begitu terkejutnya pasukan tentera Salib, saat melihat komuniti Nasrani di negeri Daulah Khilafah malah membantu pasukan Islam untuk memerangi pasukan Salib. Mereka lupa, Islam telah mensejahterakan orang-orang non-Islam.

Ketujuh, Khalifah akan menyebarluaskan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Penyebaran nilai-nilai Kapitalisme seperti sekularisme, demokrasi, HAM, pluralisme, dan pasar bebas telah menjadi bencana besar bagi umat manusia. Siapa yang boleh menyelamatkan ini semua? Tidak lain kecuali Islam. Nilai-nilai Islam yang bersumber dari Allah Swt. akan memberikan rahmat bagi seluruh dunia saat syariat Islam ditegakkan. Inilah yang pernah terjadi sepanjang sejarah Kekhilafahan Islam. Bagaimana peradaban Islam telah memberikan sumbangan yang luar biasa bagi dunia, baik dari segi nilai-nilai ideologis yang mengatur hidup manusia maupun kemajuan material seperti sains dan teknologi.

Hadis nabi:

“Di tengah-tengah kalian terdapat masa Kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu ketika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa Kekhilafahan yang mengikuti manhaj Kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu saat Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekuasaan yang zalim yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu ketika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekuasaan diktator yang menyengsarakan, yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu saat Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Selanjutnya akan muncul kembali masa Kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian.” Setelah itu Beliau diam... (HR Ahmad).

Ya Allah, limpahkanlah pertolongan dan kemenangan kepada kami sehingga kami dapat segera membaiat seorang khalifah, mengibarkan bendera Lâ ilâha illâ Allâh di seluruh penjuru dunia, dan menerapkan syariat-Mu secara total dalam kehidupan kami. Amin. ..

0 comments:

Post a Comment

Sign by Danasoft - Get Your Free Sign